HAC NEDİR?

Kurumsal

HAC NEDİR?

 HAC NEDİR? 

İslam’ın şartlarından biri olup Kabe’yi ve civarındaki ibadet için işaret bulunan özel yerleri işaret buyrulan özel yerleri belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gerekli menasiki yerine getirerek eda edilen farz ibadettir.

“…Ona bir yol bulabilenlerin beyt’i hac etmeleri Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”(Ali İmran 97) ayetiyle; Yaratan ve yaşatan Allah’ın asırlar öncesinden dostu İbrahim (a.s) ile gönderdiği, sevgilisi Muhammed (a.s.) ile öğrettiği rahmet deryasında damla olmaya davetlisiniz…

Zayıf iradelerinizle, nefislerinizin esir aldığı yüreklerinizle, bedenlerinizle, mallarınızla, suretlerinizle değil; Tevhidle durulmuş, teslimiyetle süslenmiş, tevekkül ile berraklaşmış, takva ile olgunlaşmış kalplerinizde harelenen aşk kıvılcımları ile davetlisiniz…

Allah’ın arşına açılan Kabe’de İbrahim’i bir güçle, madde aleminde gezen gönüllerinizi İbrahimce yeniden inşa etmeye davetlisiniz…

Cennetle dünyanın tek teması Hacer-ül Esved’i selamlayarak kulluk sözü vermeye; meleklerin “Amin” nidaları eşliğinde yapılan tavafta, dünyada hangi eksen etrafında dönülmesi gerektiğini idrak etmeye davetlisiniz…


 HAC NASIL YAPILIR? 

Her müminin amacı Allahın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasının kazanmanın yollarından biride, peygamberlerin aracılığı ile bildirdiği emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele,doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlak sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır.
 


 HAC KİMLERE FARZDIR? 

Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez Haccetmesi farzdır. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir. Hür, ergin ve akıllı olmak. Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak. Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak. Sağlıklı olmak. Yol güvenliği bulunmak.
 

 HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI? 

Müslüman olmak. Haccın farz olduğunu bilmek. Baliğ olmak. Akıllı olmak. Hür olmak. Nafakaya ve vasıtaya muktedir olmak. Vakittir (hac aylar). Hacca gidip dönünceye kadar bakmakla mükellef olduğu kimselerin, normal geçimlerini sağlayacak imkana sahip olmak. Haccın farz olması için zekatta olduğu gibi belli bir nisap yoktur. Yukarıda ki şartlar mevcut olmasına rağmen hacca gitmeyi geciktiren kimse daha sonra da herhangi bir sebeple haccetme imkanı bulamaması, yerine vekil göndermesi veya gönderilmesini vasiyet etmesi icap ed er.
 

 HACCIN EDASININ ŞARTLARI? 

Sıhhatli olmak. Yolla emniyetli olmak. Hapislik gibi hacca gitmeye mani bir hali olmamak. Kadınların yanında kocası ve mahremi bulunmak. Kadınlar için iddet hali olmamak. Kadınların hacca gitmeleri için yanında kocası  veya emniyetli, akıllı, baliğ, bir mahremi ( nikahı kendisine ebediyen haram olan bir akrabası) nın bulunması şarttır. Ayrıca ister boşanmakla, isterse de kocasının ölmesiyle iddet bekleyen bir kadın, iddeti bitmeden hacca gidemez.
 


 HACCIN HİKMETLERİ? 

Allah-ü Tealaya karşı tezellül, insanlara karşı tevazu izhar-ı. Mal nimetinin  ve beden sağlığının şükrünü eda. Kabe-i Muazzama’nın, insanların ruhlarına inşirah vermesi. Nefsi tezkiye ve terbiye. Renkleri ve dilleri ayrı, dinleri bir olan Müslümanların kaynaşmaları. Bembeyaz ihrama bürünmek, beyaz kefene sarılıp ahiret yolculuğuna çıkmanın, kabirden kalkıp mahşere girmenin bir temsilidir. Hacer-i Es’adı istilam ettikçe ahdi misaki hatırlamak ve imkanı tazelemek. İslamın doğup yayıldığı, peygamberimizin ve asabının İslam için bin bir güçlük ve meşakkat içerisinde verdiği mücadeleyi hatırlamak. Hac Müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek güzel hatıralar bırakır. Hac Müminin hayatında adeta bir dönüm noktası olur.
 

 HACCIN KISIMLARI? 

Hac itibarıyla üç kısımdır. Farz olan hac: Hac için belirli şartların haiz olan kimselerin, ömürlerinde bir defa yapmaları gereken hactır. Vacip olan hac: Üzerine farz olan veya vacip olmadığı halde, bir kimsenin adayarak üzerine vacip kıldığı hactır. Başlandıktan sonra bozulan nafile haccın da,kazası vacibtir.  Nafile olan hac: Farz olan hac eda edildikten sonra, ikinci, üçüncü ve ya daha fazla yapılan hac nafile olduğu gibi, üzerine hac farz olmayan çocuğun veya kölelerin yapacağı hactır.
 
 

 HACC-I İFRAD 

Hac mevsiminde umresiz olarak yapılan hacdır. Hacc-ı ifrad yapacak kimse ihrama girerken  yalnızca hacca niyet edip telbiye getirir. Mekke-i  Mükemme’ye geldiği zaman kudüm tavafi yapar. Tavafa başlayacağı zaman telbiye’ye niyayet verir. Kudüm tavafından sonra traş olmaz, İhramdan çıkmaz ve ihramın bütün mahzurlarından korunur.İstediği kadar nafile tavaf yapabilir.Bayram günleri çıkıncaya kadar umre yapamaz. Bayramın dördüncü günü akşamdan sonra Mekke’de kalırsa umre yapabilir. Telbiye’yi Tavaf ve say ın haricinde terk etmez. Bayramın birinci günü cemre-i akabeyi taşladıktan sonra dilerse kurban keser.
 


 HACC-I TEMETTÜ 

Aynı senenin hac aylarında umre ve hacc-ı  ayrı ayrı ihramlar la eda etmektedir. Temettü haccında kudüm tavafı yoktur. Umrenin tavaf ve sa’yinden sonra traş olunup ihramdan çıkılır. Temettü haccına niyet eden kimse dilediği zaman bir mekki gibi umre yapabilir. Şükür kurban kesmesi vacibtir. Hacc-ı temettü, hacc-ı ifrad dan efdaldır.
 

 HACCI KIRAN 

Bir ihramla umre ve haccı beraber yapmaktır. Hacc-ı kıran’a niyet eden kimse, Mekk-i Mükememe’ye geldiği zaman önce umrenin tavafını ve sa’yını yapar. Peşinden kudüm tavafi yapar. Traş olmayıp, hac bitinceye kadar ihramdan çıkmaz. Haccı temettü’de olduğu gibi şükür kurbanı kesmesi vacibtir. Haccı kıran, ifrad ve temettü haclarından efdaldır. Haccı kıran ve haccı temettü afaki olanlar içindir.
 

 HACC-I TEMETTÜ VE HACCI KIRANIN ŞARTLARI 

Hacceden kişi afaki olmalıdır. Harem bölgesinde ve mikat sınırları içerisinde ikamet edenlerin, Hanefi mezhebine göre temettü ve kıran haccı yapmaları caiz değildir. Bunlar yalnızca haccı ifrad yaparlar. Umre ve hac aylarında eda edilmelidir.Hac ayları girmeden umre yapıp, daha sonra aynı yıl hac menasikini de eda eden bir kimse, temettü ve kıran haccı değil ifrad haccı yapmış olur. Kıran haccında, umre ile hac arasında, arasında Mekke den ayrılıp, memleketine gerek başka bir yere gidilmekle kıran haccı değişmez.
 

 HACCIN FARZLARI? 

  1. İHRAMA GİRMEK
  2. ARAFATTA VAKFEDE BULUNMAK
  3. ZİYARET TAVAFINI YAPMAK